Onmiddellijke bevrediging of uitgestelde beloning

Waar ga jij voor?

In dit Social Experiment van Walter Mischel (Stanford University) werden de kinderen langere tijd gevolgd. En wat bleek ? Kinderen die slaagden in de vaardigheid “behoeftebevrediging uitstellen” leverden betere schoolprestaties, hadden veel sociale contacten, meer vaardigheden om met stress om te gaan, betere relaties, jobs gezondheid én een goede pensioenplanning. De voorwaarde “De omgeving moest betrouwbaar zijn”. Lees hierover meer in het boek van Dr. Luc Swinnen ‘Waarom wij vreemdgaan en parachute springen’.