De impact van autonomie

De impact van autonomie op de werkvloer

Steeds meer bedrijfsleiders ondervinden dat het geven van voldoende autonomie aan je medewerkers heel wat voordelen biedt, met een positieve invloed op de effectiviteit en het bedrijfsresultaat als gevolg. Wat deze voordelen precies zijn en hoe kan je autonomie als leidinggevende stimuleren? Lees gerust even verder!

Eerst en vooral is het belangrijk om even te kijken wat autonomie precies betekent. Kort samengevat is autonomie het vermogen van een persoon om te handelen naar zijn of haar eigen waarden. Daarnaast is autonomie ook essentieel om je vrij te voelen en de controle over je eigen taken te nemen en krijgen.

De positieve invloed van autonomie

Die autonomie brengt zowel voor medewerker als leidinggevende heel wat voordelen met zich mee:

 • Je ervaart meer vrijheid bij het uitvoeren van een taak.
  • Je voelt je meer verantwoordelijk bij het uitvoeren van taken.
  • Je voelt je verantwoordelijk voor het eindproduct.
  • Je moet vertrouwen op jezelf.
 • Je krijgt de kans om nieuwe, inventieve manieren te bedenken om taken uit te voeren.
 • Je wordt expert in je eigen werk.
 • Werkautonomie creëert meer werkplezier en minder intenties om te vertrekken.

Bovendien is er ook een duidelijke correlatie tussen autonomie en de motivatie van jouw medewerkers. Zo ervaren mensen die een intrinsieke motivatie hebben om hun werk goed te doen ook een hoge mate van autonomie. Wanneer ze niet de juiste ondersteuning, structuur of faciliteiten hebben, zullen ze toch een manier vinden om hun werk hoe dan ook gedaan te krijgen. Het is namelijk de autonomie die hen creatief en veerkrachtig maakt.

Autonomie op maat van elke medewerker

Hoewel je zal merken dat sommige medewerkers staan te springen om autonomer aan de slag te kunnen, zal het anderen eerder afschrikken. Je kan dus niet verwachten dat alle medewerkers even tevreden zijn met dezelfde hoeveelheid autonomie, maar er zijn wél enkele zaken die je als leidinggevende kan doen om dit op een goede manier te stimuleren:

 • Hou rekening met de competenties en motivatie van je teamlid om de juiste hoeveelheid autonomie in te schatten. Zo vragen medewerkers met hoge motivatie en expertise om veel autonomie, terwijl je bij medewerkers met weinig motivatie en weinig expertise eerder sturend zal optreden.
 • Geef steeds beperktere richtlijnen, zodat de invulling elke keer een beetje meer hun verantwoordelijkheid wordt.
 • Las enkel vergaderingen in op aanvraag van jouw medewerkers.
 • Laat jouw medewerkers zelf hun deadlines bepalen.
 • Doe weinig tot geen afgedwongen toezicht tijdens de voortgang.
 • Treed op als ondersteunende leider en communiceer openlijk over hun vorderingen.
 • Probeer enkel de voor jou nuttige informatie op te vragen.

Probeer vooral te beseffen dat autonomie van twee kanten komt. Managers geven autonomie, terwijl medewerkers vragen om autonomie. Het gaat hier om een fijne balans waarbij inspanning en interactie van beide kanten nodig is om de wederzijdse doelen te bereiken.

 • “Autonomie” maakt deel uit van een reeks van 6 blogs over waarden en behoeften op het werk, in relaties.
 • Samen vormen ze het acronym: BACFES
 • Lees ook
 • Binnenkort:
  • Certainty
  • Fairness
  • Expectations
  • Status.

Heb je hulp nodig bij een van bovenstaande waarden, neem dan even contact op. Coach Rita of geef een seintje op 0475 944 291

“Belonging” op het werk

Hoe kun jij jouw mensen het gevoel geven dat ze erbij horen?

Recent onderzoek van BetterUp toont aan dat als werknemers het gevoel hebben dat ze erbij horen, bedrijven substantiële voordelen oogsten: betere prestaties op het werk, een lager personeelsverloop en minder ziektedagen. (1)

Beloning-Virtual-Kitchen-Meeting

Wat is “Belonging”

 1. Gezien worden op het werk, erkend, beloond en respect van collega’s krijgen    
 2. Verbonden voelen met het werk, positieve authentieke sociale interacties met iedereen
 3. Gesteund voelen op het werk, de tools en ruimte krijgen om je werk uit te voeren
 4. Fier zijn op je werk, in lijn met de visie, waarden en doelen van de organisatie (²)

Curious with Cander

Goedkeuring willen en erbij horen is een onderdeel van de menselijke aard. We maken ons zorgen en vragen ons af wat anderen denken.

Als coach, leider, collega of vriend heb je waarschijnlijk al eens tegen iemand gezegd: “Maak je geen zorgen over wat anderen denken!”. Meestal helpt dat niet.  Met een beetje empathie en (com)passie is ‘nieuwsgierig worden’ een betere optie, ‘Curious with Cander’.

Remote Leiders

Zes tips voor remote-leiders(³)

1. Laat zien hoe jij je voelt in deze bizarre tijden
2. Erken positieve vooruitgang en persoonlijke of team-input.
3. Creëer kansen voor een 1-op-1 gesprek
4. Blijf met je aandacht bij het gesprek.
5. Onderhoud het vertrouwen
6. Wees proactief inclusief.

Reeks:

 • Belonging maakt deel uit van een reeks van 6 blogs – Samen vormen ze het acronym: BACFES
 • Binnenkort:
  • Autonomy
  • Certainty
  • Fairness
  • Expectations
  • Status.

Loop je aan tegen frustraties of heb je hulp nodig bij een van bovenstaande waarden, neem dan even contact op met Coach Rita

Rita Termote

1 maart 2021

Bronnen: 

Inspirerende Leiders

10 tips voor Inspirerende Leiders

Denk terug aan jouw beste baas. Hoe zou je die omschrijven? Inspirerend, motiverend, zorgzaam en authentiek? Charismatische leiders, zoals mijn klant het benoemde, hebben een blijvende impact op de carrière van hun medewerkers. Hoe combineer jij je interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden zodat jouw team/werknemers jou volgen?

Leiders die de kunst beheersen om anderen te motiveren demonstreren deze volgende 10 eigenschappen.

Executive coach Rita Termote

Ontvang 30 minuten gratis COACHING sessie met Rita

Klik op de onderstaande knop ‘Test’

1. Be happy

Anderen pikken dit signaal op en ontwikkelen een positief gevoel over de cultuur en worden enthousiast. Werknemers willen positieve werkrelaties. Dit verhoogt de motivatie en creëert sterkere banden.

Beslis

2. Beslis

Een leider neemt snel duidelijke beslissingen. Dit geeft vertrouwen in jouw leiderschap, de richting en de acties die worden ondernomen.

Expertise

3. Expertise

Een leider is goed voorbereid. Dit geeft vertrouwen dat doorslaggevende beslissingen werden genomen op basis van relevante informatie en feiten.

4. Luister

Iedereen waardeert het om gehoord te worden. Als medewerkers ervaren dat er rekening wordt gehouden met hun ideeën, voelen ze zich vrijer om hun visie te delen. Ze zijn meer gemotiveerd om hun werk tot een goed einde te brengen.

5. Creëer innovatieve ideeën

Denk vooraf na over creatieve of innovatieve ideeën. Hou brainstormsessies en waardeer input.

Communiceer

6. Communiceer duidelijk

Dit helpt medewerkers en teams om verwachtingen te begrijpen. Geef je regelmatig feedback en begeleidt je op een coachende manier, dan merk je een prestatieverbetering . De medewerkers en hun team ontwikkelen diepe, authentieke verbindingen met anderen.

7. Moedig aan

Iedereen wil weten of ze het goed doen. De woorden van een charismatische leider worden uitvergroot en hebben een enorme kracht. Als je een werknemer positief bevestigt, motiveert die aanmoediging de werknemer om door te gaan.

Bar

8. Creëer een sfeer van plezier

Mensen werken graag in een leuke omgeving, en vaak is een beetje creatief denken en energie gericht op het creëren van een prettige werkomgeving de moeite waard. Volgens Jurgen Ingels, de motor achter verschillende start- en scale-ups en oprichter van Clear2Pay en het SmartFin-fonds, is het kloppende hart van elk kantoor, de bar.

Vertel de waarheid

9. Vertel de waarheid

In de meeste gevallen waarderen mensen de waarheid als deze duidelijk en respectvol wordt gebracht. Mensen leren dat ze kunnen vertrouwen op wat je zegt, dus ook de moeilijk liggende zaken.

enthousiast

10. Enthousiast over de toekomst

Positief, extravert en enthousiast over de toekomst praten, zal anderen ertoe aanzetten deel te willen uitmaken van die opwinding en jouw leiderschap willen volgen.

Leiderschapsvaardigheden zijn competenties die je kan leren en bijschaven. Interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden kan je aanleren en bijschaven, waardoor het voor elke leider mogelijk wordt om iemand te worden die anderen willen volgen. Door bewust moeite te doen om deze competenties te demonsteren, zullen uw medewerkers meer gemotiveerd zijn om jou als leider te volgen. Zo word jij de meest charismatische leider in de carrière van je werknemers.

Executive coach Rita Termote

Ontvang 30 minuten gratis COACHING sessie met Rita

Klik op de onderstaande knop

Wil jij je vaardigheden als inspirerende leider bijschaven? Neem dan zeker contact met me op. We maken een afspraak voor een vrijblijvend 30 min. coachend kennismakingsgesprek.

Rita@CoachingSolutions.Online

Februari 2021

Shut up and listen

Tips voor leiders om beter te luisteren

Auteur en US National Elevator Pitch Champion @Chris Westfall legt uit dat we luisteren we op drie manieren:

 1. Luisteren als bevestiging van wat we al weten. We verruimen het gesprek niet.
 2. Luisteren om te verdedigen. Advocaten luisteren om een standpunt in te nemen. Als leiders dit doen, sluiten ze zich af voor nieuwe inzichten.
 3. Luisteren om te ontdekken. We luisteren naar wat we nog niet eerder hebben gehoord, naar nieuwe ontdekkingen. Dat is uiteraard wat we willen bereiken.
Virutal Meeting – Luister naar je team

Als leider moet je tijd vrijmaken om met je team, je mensen, met elkaar te praten. Dit kan ook tijdens een Zoom-meeting. Geef je teamleden onderwerpen als ‘innovatie of nieuwe trends in je branche’ om over te praten. Hoe kun jij hen het gevoel geven dat je echt luistert? Zwijg en luister.

Dieper Luisteren

@Oscar Trimboli, auteur van Deep Listening schrijft dat we meer luisteren naarmate we ouder worden. Dieper luisteren begint met eerst naar jezelf te luisteren.

Maak tijd om te erkennen wat er door je eigen geest stroomt, ruim deze rommel op en maak dan ruimte om anderen echt te horen. Om goed te kunnen luisteren, moet je een ruimte/tijd creëren waarin je beschikbaar bent om te luisteren. Zet je smartphone, computer en … af. Het is maar voor ‘even’.

Shut Up And Listen
 • Luister verder dan de woorden die worden gezegd en probeer vast te stellen wat de spreker echt probeert te zeggen.
 • Vraag de spreker:
  • Vertel me meer
  • Wat bedoel je precies?
  • Hoe lang denk je daar al over na?”
  • …..

Wil jij je luistercapaciteiten aanscherpen, dan werk ik een persoonlijk traject voor je uit via Coaching & Leadership Development.

Rita@CoachingSolutions.Online

3 februari 2021

‘Kernwaarden’ & bedrijfscultuur

Veronderstel dat je kernwaarde ‘Respect’ is. Je ziet een teamlid op ongepaste toon tegen een klant praten, terwijl je er hem al over aangesproken had. Wat voel je dan? Wat gebeurt er in je hoofd en in je lichaam?

Je ademt even in, stelt je empathisch en flexibel op en praat er opnieuw over. Maar het gedrag verandert niet. Wat gaat er dan door je heen? Wil je dit teamlid behouden, stuur je hem naar een training, coaching of komt hij op de ‘misschien-uiteindelijk-te-ontslaan-lijst’?

CORE VALUES_(c) Medium.com

Tijd om de impact van kernwaarden in je bedrijf even te bekijken.

Wat zijn waarden?

Een standaard sociologische definitie van waarden is: ‘..centrale maatstaven met behulp waarvan men het eigen gedrag en dat van anderen beoordeelt’. (Van Doorn en Lammers, 1976: 119). Enkele voorbeelden: eerlijkheid, respect, trouw, betrouwbaarheid, betrokkenheid, liefde, moed en rechtvaardigheid.

Kernwaarden zijn de basis van je bedrijfscultuur.

Kernwaarden bepalen hoe je met medewerkers, klanten en klachten omgaat. Wie er wordt aangenomen, hoe worden die opgeleid en gepromoveerd en in sommige gevallen ontslagen? Kernwaarden uiten zich in gedragingen die je elke dag in je bedrijf ziet. Een bedrijf heeft meestal drie tot zes kernwaarden. Ze vormen een belangrijke basis voor de cultuur in je bedrijf en de naleving van de ene bedrijfswaarde beïnvloedt de geloof-waardig-heid van anderen.

(c) First Core Values

Voorbeelden van kernwaarden

 • De klant komt eerst
 • Snelheid en innovatie
 • Beloften komen we altijd na
 • Een cultuur van warmte en verbondenheid waar iedereen welkom is
 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Authenticiteit
 • Respect
 • Betrokkenheid
 • Kwaliteitsgericht
 • Deskundigheid

Kernwaarden formuleer je voor diverse doelgroepen:

 • de eigen handelswijze
 • de stakeholders
  • de klanten en leveranciers
  • de medewerkers
  • de aandeelhouders
  • de maatschappij

Kernwaarden worden niet overtreden

Je bent allergisch voor overtredingen van kernwaarden. Het voelt niet correct om overtredingen van kernwaarden toe te laten. Als je iemand een waarde ziet negeren, dan voel je je haar in je nek rechtop gaan staan.

Teamleden weten dat kernwaarden belangrijk zijn en niet genegeerd mogen worden. Maar kent iedereen ook de verschillende ‘gedragsvormen’ die bij een kernwaarde passen? Ik bedoel dat ‘respect’ voor de het ene teamlid een andere invulling/gedrag kan demonstreren dan ‘respect’ voor een andere werknemer.

Als in een coaching gesprek mijn klant ‘authenticiteit’ als waarde aangeeft, vraag ik altijd door. Wat betekent dat echt voor jou? Aan welk gedrag merk je dat ‘authenticiteit’ toegelaten is? Op welke manier merk je dat ‘authenticiteit’ niet gerespecteerd wordt?

En de kleinkinderen?

Jouw toekomst ligt in hun handen

Eens je kernwaarden duidelijk zijn, veranderen deze kernwaarden niet. Afhankelijk van de stijl en emotionele intelligentie van de bedrijfsleider zal er meer of minder aandacht aan geschonken worden, maar in essentie blijven deze waarden belangrijk doorheen de jaren.

Ik hoop dat de lijst met kernwaarden je mag inspireren om je eigen bedrijfswaarden onder de loep te nemen. Heb je hierbij hulp nodig, neem dan vrijblijvend contact met me op en ik help je graag bij het opmaken en concretiseren van je bedrijfwaarden.

En laten we hopen dat je bedrijf, je kinderen en kleinkinderen er over honderd jaar nog steeds achter staan.

Rita Termote , Senior Executive Coach

Rita@CoachingSolutions.Online

Januari 26, 2021