De impact van autonomie

De impact van autonomie op de werkvloer

Steeds meer bedrijfsleiders ondervinden dat het geven van voldoende autonomie aan je medewerkers heel wat voordelen biedt, met een positieve invloed op de effectiviteit en het bedrijfsresultaat als gevolg. Wat deze voordelen precies zijn en hoe kan je autonomie als leidinggevende stimuleren? Lees gerust even verder!

Eerst en vooral is het belangrijk om even te kijken wat autonomie precies betekent. Kort samengevat is autonomie het vermogen van een persoon om te handelen naar zijn of haar eigen waarden. Daarnaast is autonomie ook essentieel om je vrij te voelen en de controle over je eigen taken te nemen en krijgen.

De positieve invloed van autonomie

Die autonomie brengt zowel voor medewerker als leidinggevende heel wat voordelen met zich mee:

 • Je ervaart meer vrijheid bij het uitvoeren van een taak.
  • Je voelt je meer verantwoordelijk bij het uitvoeren van taken.
  • Je voelt je verantwoordelijk voor het eindproduct.
  • Je moet vertrouwen op jezelf.
 • Je krijgt de kans om nieuwe, inventieve manieren te bedenken om taken uit te voeren.
 • Je wordt expert in je eigen werk.
 • Werkautonomie creëert meer werkplezier en minder intenties om te vertrekken.

Bovendien is er ook een duidelijke correlatie tussen autonomie en de motivatie van jouw medewerkers. Zo ervaren mensen die een intrinsieke motivatie hebben om hun werk goed te doen ook een hoge mate van autonomie. Wanneer ze niet de juiste ondersteuning, structuur of faciliteiten hebben, zullen ze toch een manier vinden om hun werk hoe dan ook gedaan te krijgen. Het is namelijk de autonomie die hen creatief en veerkrachtig maakt.

Autonomie op maat van elke medewerker

Hoewel je zal merken dat sommige medewerkers staan te springen om autonomer aan de slag te kunnen, zal het anderen eerder afschrikken. Je kan dus niet verwachten dat alle medewerkers even tevreden zijn met dezelfde hoeveelheid autonomie, maar er zijn wél enkele zaken die je als leidinggevende kan doen om dit op een goede manier te stimuleren:

 • Hou rekening met de competenties en motivatie van je teamlid om de juiste hoeveelheid autonomie in te schatten. Zo vragen medewerkers met hoge motivatie en expertise om veel autonomie, terwijl je bij medewerkers met weinig motivatie en weinig expertise eerder sturend zal optreden.
 • Geef steeds beperktere richtlijnen, zodat de invulling elke keer een beetje meer hun verantwoordelijkheid wordt.
 • Las enkel vergaderingen in op aanvraag van jouw medewerkers.
 • Laat jouw medewerkers zelf hun deadlines bepalen.
 • Doe weinig tot geen afgedwongen toezicht tijdens de voortgang.
 • Treed op als ondersteunende leider en communiceer openlijk over hun vorderingen.
 • Probeer enkel de voor jou nuttige informatie op te vragen.

Probeer vooral te beseffen dat autonomie van twee kanten komt. Managers geven autonomie, terwijl medewerkers vragen om autonomie. Het gaat hier om een fijne balans waarbij inspanning en interactie van beide kanten nodig is om de wederzijdse doelen te bereiken.

 • “Autonomie” maakt deel uit van een reeks van 6 blogs over waarden en behoeften op het werk, in relaties.
 • Samen vormen ze het acronym: BACFES
 • Lees ook
 • Binnenkort:
  • Certainty
  • Fairness
  • Expectations
  • Status.

Heb je hulp nodig bij een van bovenstaande waarden, neem dan even contact op. Coach Rita of geef een seintje op 0475 944 291

Shut up and listen

Tips voor leiders om beter te luisteren

Auteur en US National Elevator Pitch Champion @Chris Westfall legt uit dat we luisteren we op drie manieren:

 1. Luisteren als bevestiging van wat we al weten. We verruimen het gesprek niet.
 2. Luisteren om te verdedigen. Advocaten luisteren om een standpunt in te nemen. Als leiders dit doen, sluiten ze zich af voor nieuwe inzichten.
 3. Luisteren om te ontdekken. We luisteren naar wat we nog niet eerder hebben gehoord, naar nieuwe ontdekkingen. Dat is uiteraard wat we willen bereiken.
Virutal Meeting – Luister naar je team

Als leider moet je tijd vrijmaken om met je team, je mensen, met elkaar te praten. Dit kan ook tijdens een Zoom-meeting. Geef je teamleden onderwerpen als ‘innovatie of nieuwe trends in je branche’ om over te praten. Hoe kun jij hen het gevoel geven dat je echt luistert? Zwijg en luister.

Dieper Luisteren

@Oscar Trimboli, auteur van Deep Listening schrijft dat we meer luisteren naarmate we ouder worden. Dieper luisteren begint met eerst naar jezelf te luisteren.

Maak tijd om te erkennen wat er door je eigen geest stroomt, ruim deze rommel op en maak dan ruimte om anderen echt te horen. Om goed te kunnen luisteren, moet je een ruimte/tijd creëren waarin je beschikbaar bent om te luisteren. Zet je smartphone, computer en … af. Het is maar voor ‘even’.

Shut Up And Listen
 • Luister verder dan de woorden die worden gezegd en probeer vast te stellen wat de spreker echt probeert te zeggen.
 • Vraag de spreker:
  • Vertel me meer
  • Wat bedoel je precies?
  • Hoe lang denk je daar al over na?”
  • …..

Wil jij je luistercapaciteiten aanscherpen, dan werk ik een persoonlijk traject voor je uit via Coaching & Leadership Development.

Rita@CoachingSolutions.Online

3 februari 2021