Blog

Tips voor leiders: Vraag om feedback

Een goede leider heeft input nodig van zijn team. Toch is het niet altijd even makkelijk om dit aan je team te vragen én om op een correcte manier te reageren op die feedback. Zo pak je het aan:

Weet aan wie je feedback moet vragen
De meest waardevolle opmerkingen die je kan krijgen, komen van de mensen waarmee je niet zo makkelijk samenwerkt. Zij zullen hun onverbloemde mening geven waaruit je vervolgens waardevolle inzichten kan putten.

Vraag feedback over één specifiek aspect
Strooien je teamleden met complimenten? Dat is mooi, maar het helpt je niet meteen om te groeien als leider. Het kan voor je team lastig zijn om feedback te geven als ze niet goed weten welke aspecten van jouw leiderschap ze juist moeten beoordelen. Stel daarom gerichte vragen en vermijd vage bewoordingen. “Op welke manier kan ik taken beter delegeren?” is een veel duidelijkere vraag dan “Wat vind je van mijn leiderschapsstijl?”. Vraag nadien ook zeker door zodat je een duidelijk antwoord krijgt.

Leer omgaan met feedback
Vraag daarom ook zeker naar verbeterpunten én ga op een correcte manier om met feedback die jij als vervelend ervaart. Probeer feedback niet te zien als een persoonlijke aanval, maar luister aandachtig naar wat je medewerker je probeert te vertellen en vraag altijd om extra uitleg.      Bedank je medewerker voor zijn eerlijke mening en geef aan dat je het op prijs stelt. Vat vervolgens de feedback even kort samen en voeg eventueel een voorbeeld toe. Denk nadien na over wat de feedback betekent en hoe je je gedrag of houding zou kunnen aanpassen om dit punt te verbeteren. Beslis vervolgens voor jezelf of je ermee aan de slag gaat.     Niet alle feedback is echter nuttig om mee aan de slag te gaan, al kan je het pas zeker weten nadat je het geprobeerd hebt. Je kan gerust met de input van je medewerkers aan de slag gaan en nadien oordelen dat de veranderingen geen of weinig effect hebben gehad. Dan kan je dit opnieuw bespreken met je team en je beslissing om de veranderingen terug te draaien motiveren.

Er zijn grofweg drie soorten feedback die elk hun nut hebben: feedback of waardering voor de zaken die jij als leider goed aanpakt, feedback die je kan benutten als een moment van coaching om te groeien in wat je doet en tot slot een assessment van sterktes en werkpunten om je uitdagingen te kennen.

Het krijgen van feedback beantwoordt aan twee belangrijke behoeften van een leider: enerzijds helpt het je om beter te worden in wat je doet en anderzijds geeft het een gevoel van acceptatie, zekerheid en vertrouwen.

Heb je graag een helpende hand om de feedback van je team om te zetten in actie? Neem vrijblijvend contact op met Coaching Solutions Online en we bekijken samen jouw mogelijkheden.

Rita@CoachingSolutions.Online

(+32) 0475 944 291

Hoe ontdek ik mijn leiderschapsstijl?

Een goede leider slaagt erin om een gemotiveerd team samen tot de oplossing van een probleem te laten komen. Toch is er geen enkele leiderschapsstijl die voor iedereen werkt. Gelukkig zijn er 6 vragen die je jezelf kan stellen om jouw leiderschapsstijl te achterhalen:

1. Wat zijn mijn karaktertrekken?

Hoe jij met anderen omgaat als leider, hangt natuurlijk heel sterk af van je eigen karakter. Probeer daarom in de eerste plaats te ontdekken wat jouw dominante karaktertrekken zijn en hoe die zich uiten op de werkvloer of onder vrienden en familie. Ga na hoe jouw collega’s, medewerkers, vrienden en familie jou omschrijven. Sta stil bij je eigenschappen die bepalen hoe jij beslissingen maakt,met stress omgaat of actie onderneemt. Ben je impulsief, besluiteloos, doordacht, vastberaden?

2. Welke waarden vind ik belangrijk?

Naast je karakter, spelen ook de waarden die je aanhangt een grote rol bij het motiveren van je keuzes. Ze bepalen voor een groot stuk het waarom van je daden en je manier van denken. Voor andere mensen, dus ook je collega’s of medewerkers, speelt het een rol in hoe ze naar je kijken. Sluiten hun waarden bij de jouwe aan, dan zullen ze je sneller respecteren. Hebben zij moeite met het doorgronden van jouw waarden, dan zullen ze je eerder wantrouwen. Enkele voorbeelden van waarden die een rol spelen bij jouw leiderschapsstijl zijn respect, authenticiteit en integriteit.

3. Wat zijn mijn zwakke punten?

Heel veel leiders leiden vooral vanuit hun sterktes, maar vergeten daarbij hun eigen zwaktes te erkennen. Een goede leider kent ook zijn zwakke punten en begrijpt hoe ze zijn leiderschapsstijl kunnen beïnvloeden. Met die kennis kan je dan ook je leiderschapsstijl verbeteren en bovendien helpt het je team om je competenties in te schatten.

4. Welke feedback krijg ik van mijn team?

Alle persoonlijkheidstesten ten spijt, zal je geen grondig beeld krijgen van je leiderschapsstijl zonder om feedback te vragen aan de mensen in je team. Zij kunnen je inzichten bieden die cruciaal zijn om je leiderschapsstijl te achterhalen. Je kan hen persoonlijk vragen om je feedback te geven, maar het kan natuurlijk ook anoniem via een enquête zodat je zeker bent dat je eerlijke antwoorden krijgt.

5. Hoe delegeer ik?

Delegeren betekent loslaten en dat is niet altijd even makkelijk. Vooral zelfstandigen en zaakvoerders die vanaf het prille begin alles zelf gedaan hebben, krijgen het dikwijls moeilijk als ze taken moeten uitbesteden of delegeren. Toch is het een belangrijk onderdeel van je leiderschapsstijl. Het toont aan dat je vertrouwen hebt in je team en dat je hen ook complexere of meer uitdagende taken durft toevertrouwen. Om je eigen leiderschapsstijl te ontdekken, kan je dus kijken naar het soort taken dat je delegeert aan je team.

6. Naar welke leiders kijk ik op?

Terwijl je opgroeit, kom je met zeer veel leider-figuren in aanraking, van je ouders en leerkrachten tot leiding van je jeugdvereniging of je baas tijdens je eerste job. Denk terug aan de mensen die je bijgebleven zijn en die je bewonderde als leider. Welke kenmerken van hen spraken je aan en waarom? Wie van deze mensen sluit het best aan bij jouw leiderschapsstijl?

Na het beantwoorden van deze vragen, zou je een eerste inzicht moeten hebben in je eigen leiderschapsstijl. Heb je graag nog extra ondersteuning of wil je je laatste 10 procent leiderschapskwaliteiten optimaal ontwikkelen, maak dan een afspraak voor een van onze coachingsessies en wees de leider die je wil zijn.

Rita Termote – 26 Juni 2020

VUCA_World

Leiders beschikken over 6 belangrijke competenties om de VUCA-world 2020-2030 te trotseren en gelukkig te zijn.

– Sreevathsa Prabhakar

6 C’s

  • Curiosity
  • Clarity
  • Commitment
  • Conviction
  • Courage
  • Conquer

Jouw sterkte ?

  • Waar ben je heel sterk in?
  • Waar ben je sterk in maar wens je te optimaliseren?
  • Welke competentie heb je nog niet helemaal onder de knie en wil jij verder ontwikkelen?

Mijn dromen elke dag werkelijkheid

Een beetje sentimentaliteit mag wel, met 2020 in het vooruitzicht en terugblikkend op de laatste jaren. In 2014 maakte ik deze moodboard in verband met de job die ik wou doen, onder welke omstandigheden en aan welke waarden en behoeften moest voldaan worden. Vandaag einde 2019 is mijn droom elke dag de werkelijkheid. Elke dag opnieuw heb ik plezier in het in beweging brengen van mensen die hun eigen weg gaan. Met een nieuwsgierige blik en een bril van verwondering onderzoeken we de kansen en mogelijkheden. In vertrouwen en met open communicatie. Zodat we de innerlijke rust vinden, de balans tussen onze primaire en verstoten delen, die onze gedragspatronen aansturen. Dank je wel, elke klant die op mijn pad gekomen is.

Onmiddellijke bevrediging of uitgestelde beloning

Waar ga jij voor?

In dit Social Experiment van Walter Mischel (Stanford University) werden de kinderen langere tijd gevolgd. En wat bleek ? Kinderen die slaagden in de vaardigheid “behoeftebevrediging uitstellen” leverden betere schoolprestaties, hadden veel sociale contacten, meer vaardigheden om met stress om te gaan, betere relaties, jobs gezondheid én een goede pensioenplanning. De voorwaarde “De omgeving moest betrouwbaar zijn”. Lees hierover meer in het boek van Dr. Luc Swinnen ‘Waarom wij vreemdgaan en parachute springen’.