Leadership Development

‘Leaders aren’t born. They’re made’

One-on-one training en coaching voor leiders

Deze trainingen worden op je maat uitgewerkt. Na kennismaking en intake over je noden en wensen, en wat je wil bereiken, bepalen we een traject en de inhoud van onze samenwerking.

 • Waar heb je nu op dit moment nood aan? Waar wil je over 3 maanden, 1 jaar, 5 jaar staan? .. en nog veel meer vragen…. Je zoekt het uit in coaching.
 • Met online trainingsvideo’s, artikels, leesopdrachten en gepersonaliseerde opdrachten verhoog jij je impact als leidinggevende
 • Na training volgt een coaching gesprek waarin we reflecteren over jouw inbreng en motivatie
 • We bepalen de meest noodzakelijke stappen op weg naar jouw top-leiderschapscapaciteiten.

High-potentials worden wereldklasse leiders

 • Sta je in een leidinggevende positie en heb je hulp nodig in je leiderschapsontwikkeling?
 • Heb je geen tijd om dagen in een opleiding of training te spenderen?
 • Neem dan zeker contact met mij op.
 • Na kennismaking en intake werk ik voor jou een persoonlijk en individueel traject uit, in een combinatie van Training & Coaching.
 • Handig voor jou: op je eigen tempo en remote

Before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others. —Jack Welch

Senior Leiders
Senior Leiders

Senior leiders zijn de belangrijkste drijfveren achter de bedrijfscultuur, de strategische richting en de langetermijnresultaten. De senior leiders van een organisatie moeten een overtuigende bedrijfsvisie creëren. Ze modelleren en bepalen door hun handelen de verwachte gedragsnormen voor je hele bedrijf en leiden dit naar een high performing organisatie

Accenten:

 • Verantwoording afleggen
 • Invloedrijk communiceren
 • Strategisch uitvoeren
 • Aanpassingsvermogen
 • ….
Leiders op Mid-Level
Leiders op midden niveau

Leiders op het middenniveau hebben het potentieel om in de pijplijn van senior leiderschap te stappen. Zij brengen veel tijd door met hun team(s) en hebben de meeste invloed op de betrokkenheid van het personeel. We moeten hen helpen hun eigen capaciteiten te ontwikkelen en het potentieel van hun teamleden, jouw mensen, optimaal te benutten.

Accenten:

 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Teams bouwen en leiden
 • Feedback geven en krijgen
 • Coachen voor resultaten
 • ….
Opkomende Leiders
Opkomende Leiders

Individuen op dit niveau hebben misschien nog geen leidinggevende posities, maar zij zijn de ‘pool’ waaruit je put voor jouw toekomstige leiders. Door deze groep medewerkers proactief op te leiden, pluk je de vruchten van bekwame individuele medewerkers die bereid zijn om in de toekomst de leiders van jouw mensen te worden.

Accenten:

 • Interpersoonlijk communiceren
 • Omgaan met stress
 • Moeilijke gesprekken voeren
 • Conflicten oplossen
 • ….

High Potentials

Werknemers met hoog potentieel binnen de organisatie zijn de individuen die een organisatie in de toekomst zullen vormgeven en leiden. Uit een onderzoek van Gartner (2019) bleek dat werknemers met een hoog potentieel 21 procent meer moeite doen dan andere werknemers, en een 75 procent grotere kans hebben om te slagen in functies die cruciaal zijn voor de bedrijfsprestaties en de toekomstige leiderschapspijplijn.

Werknemers met hoog potentieel hebben doorgaans al een sterk zakelijk inzicht, maar hebben de gelegenheid nodig om de interpersoonlijke vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om succesvol te zijn in leiderschap. Ze hebben een alomvattend ontwikkelingsplan nodig dat rijke ervaringen en uitdagingen biedt die hun voorbereiding voor leiderschapsposities versterken.

 • Een ontwikkelingsprogramma voor een high-potential bevat oa.:
  1. Cross-functionele training
  2. Mentorschap-kansen
  3. Tweerichtingen feedback
  4. Formele leiderschapsontwikkeling
   • Anderen coachen en ontwikkelen
   • Een cultuur van verantwoording creëren
   • Verandering effectief leiden
   • Effectief delegeren
   • De communicatie tussen individuen en teams managen
   • Vergaderingen leiden

Become the kind of leader that people would follow voluntarily; even if you had no title or position. —

Brian Tracy


Aanvullende diensten