Testimonials

Extremely valuable

“Rita is a precious asset to me in her role as an Executive and Personal Leadership Coach. She uses her extensive training and experience to lead her clients to understand their personal strengths, challenges, and potential blind spots. Helping her clients overcome sticking points or blocks and move forwards personally, and leading and empowering others. She manages all of this in a concise timeline while also bringing her infectious energy to each coaching, making it a fun and enjoyable experience. I look forward to my monthly coaching sessions with Rita and feel them extremely valuable to me as I move forwards in my career and life”

Louise DonaldCEO – Partner at ProTouchStaff BV | Owner – Managing Director at Altitude 66 Sports SLU- 9 maart 2021, Louise was een klant van Rita

Een persoonlijke spiegel

“Coaching biedt een meerwaarde op verschillende vlakken. Mentaal ben ik veel weerbaarder geworden.  Ik ben meer relaxed, ontvang feedback als kansen voor persoonlijke groei en plaats de gebeurtenissen nu in het juiste perspectief. Ik zie meer dan ooit de voordelen in van bepaalde situaties. Fysiek heb ik meer energie om nieuwe opportuniteiten aan te grijpen. Emotioneel voel ik me vrijer en opgewekter.

Dankzij de coaching sessies, zien de mensen in mijn omgeving (privé en bedrijfsmatig) iemand die zijn eigen weg gaat, op een respectvolle manier voor zijn persoonlijke mening en innerlijke denken uitkomt. Door tijdens de coaching tijd te maken om te ontdekken welke waarden echt belangrijk voor mij zijn, breng ik dit ook over naar mijn collega’s. Dit heeft een positieve impact op de bedrijfsresultaten en op de community-sfeer binnen het bedrijf.

Ik kan coaching met coach Rita aanbevelen omdat in deze VUCA-wereld, de complexiteit meer dan ooit op je pad komt. Als koploper van de organisatie kan het soms heel eenzaam zijn. In deze VUCA-wereld is flexibiliteit en wendbaarheid een noodzakelijk gegeven. Belangrijke beslissingen in onzekere omstandigheden moeten genomen worden. Iedereen in een dergelijke positie heeft baat bij coaching, omdat coaching jou een persoonlijke spiegel voorhoudt.” Management Consultant, Ghent (anomiem) _Januari 2021

Management Consultant, Ghent, Anoniem


Extra mentale ondersteuning

Je wordt mentaal ondersteund en krijgt de extra bevestiging die je nodig hebt om sneller actie te ondernemen. Deze bevestiging is noodzakelijk indien je van je koers wilt afwijken en werkt versnellend indien je je target wil halen.

De coach, Rita,  stelde de correcte vragen die je nodig had om een lange termijnplan neer te zetten. Aan de hand daarvan was het duidelijker welke richting ik uiteindelijk wil gaan.

Een sessie met coach Rita leert je afstand te nemen van alle operationele zaken met als doel om dieper na te denken over je toekomstvisie aan de hand van helikopterview. Er wordt veel aandacht besteed aan de zoektocht naar wat je echt wil bereiken en deze wordt in kaart gebracht op korte en lange termijn. Op deze manier kan je je beslissingen sneller nemen en deze garanderen je succes en mooie resultaten in je cariere.

Rita is de coach die zoekt naar de passie in je interesses en competenties, deze wordt dan de basis van alle acties die je zou moeten ondernemen als je succesvol wil zijn. Ze geeft je extra mentale ondersteuning om alle hindernissen te overwinnen.

Met al deze argumenten kan ik coach Rita aanbevelen bij alle ondernemers en managers. Januari 2021

Thomas Van Parijs, General manager, Holiday Inn Gent Expo

Januari 2021