Getuigenissen

Zelfvertrouwen op C-Level

Ik dacht ‘Ik ben klaar voor C-Level’. Een positie die, na mijn jarenlange carrière in het bedrijf, de meest logische stap zou zijn. Mijn naaste collega kreeg de positie. Ik moest aan haar rapporteren en samen met haar benoeming was er ook een niveau tussen mij en de CEO gecreëerd. Gefrustreerd, ontmoedigd en ontgoocheld nam ik contact op voor coaching. Tijdens de coachingsessies ontrafelden we één voor één de factoren, voorwaarden en vereisten die leiden naar een benoeming op C-Level. Ik weet nu exact wat ik fout deed en hoe ik het in de toekomst beter aanpak. Zonder hulp had ik nooit zo snel de draad weer opgepakt. Ik geloof opnieuw in mezelf en de meerwaarde die ik bied op C-Level. Ik heb mijn zelfvertrouwen terug en geloof erin dat mijn ambitie op C-Level geen droom maar werkelijkheid wordt. Simon VdB, Biotechnologie – januari 2022

Op mijn plaats

De eerste maanden in mijn nieuwe senior rol voelde ik me onwennig. Het leek alsof ze me wel dulden, maar dat ik geen stem had. Het voelde voor mij alsof deze stap een vergissing was geweest en ik toch niet over de capaciteiten voor deze VP-rol beschikte. In mijn team, hadden de zes leiders onderling conflicterende belangen. Dit maakte de situatie alleen maar moeilijker. Ik zweeg op momenten dat ze van mij een mening verwachten. Ik bevroor. Ik verloor mijn kracht en mijn stem. Ik zakte door de grond. Door te reflecteren in de coachingsessies nam ik een stap terug, stelde prioriteiten, identificeerde en focuste op de kritieke aspecten van mijn rol. Ik kreeg mijn zelfvertrouwen terug en begreep dat ik met mijn persoonlijke levenservaringen ook professionele oplossingen kon bedenken. Ik realiseerde me dat ik kleine ‘chuncks’ kon maken van de complexiteit, van de strategie en conflicten op hoog niveau. Ik verdiepte me in persoonlijke relaties met de mens achter de sleutelfiguren en in onze dochterbedrijven. Coaching gaf me het vertrouwen terug dat ik mijn stem mag laten horen. Ik communiceer nu mijn opvattingen duidelijk en ben meer directief. Ik voel de waardering van mijn team. Ik ben geland en zit op mijn plaats in deze rol.  Charlotte, VP – Artificiële Intelligence – december 2021

Extremely valuable

Rita is a precious asset to me in her role as an Executive and Personal Leadership Coach. She uses her extensive training and experience to lead her clients to understand their personal strengths, challenges, and potential blind spots. Helping her clients overcome sticking points or blocks and move forwards personally, and leading and empowering others. She manages all of this in a concise timeline while also bringing her infectious energy to each coaching, making it a fun and enjoyable experience. I look forward to my monthly coaching sessions with Rita and feel them extremely valuable to me as I move forwards in my career and life”

Louise DonaldCEO – Partner at ProTouchStaff BV | Owner – Managing Director at Altitude 66 Sports SLU- 9 maart 2021,


Een persoonlijke spiegel

“Coaching biedt een meerwaarde op verschillende vlakken. Mentaal ben ik veel weerbaarder geworden.  Ik ben meer relaxed, ontvang feedback als kansen voor persoonlijke groei en plaats de gebeurtenissen nu in het juiste perspectief. Ik zie meer dan ooit de voordelen in van bepaalde situaties. Fysiek heb ik meer energie om nieuwe opportuniteiten aan te grijpen. Emotioneel voel ik me vrijer en opgewekter.

Dankzij de coaching sessies, zien de mensen in mijn omgeving (privé en bedrijfsmatig) iemand die zijn eigen weg gaat, op een respectvolle manier voor zijn persoonlijke mening en innerlijke denken uitkomt. Door tijdens de coaching tijd te maken om te ontdekken welke waarden echt belangrijk voor mij zijn, breng ik dit ook over naar mijn collega’s. Dit heeft een positieve impact op de bedrijfsresultaten en op de community-sfeer binnen het bedrijf.

Ik kan coaching met coach Rita aanbevelen omdat in deze VUCA-wereld, de complexiteit meer dan ooit op je pad komt. Als koploper van de organisatie kan het soms heel eenzaam zijn. In deze VUCA-wereld is flexibiliteit en wendbaarheid een noodzakelijk gegeven. Belangrijke beslissingen in onzekere omstandigheden moeten genomen worden. Iedereen in een dergelijke positie heeft baat bij coaching, omdat coaching jou een persoonlijke spiegel voorhoudt.” Management Consultant, Ghent (anomiem) _Januari 2021


Extra mentale ondersteuning

Je wordt mentaal ondersteund en krijgt de extra bevestiging die je nodig hebt om sneller actie te ondernemen. Deze bevestiging is noodzakelijk indien je van je koers wilt afwijken en werkt versnellend indien je je target wil halen.

De coach, Rita,  stelde de correcte vragen die je nodig had om een lange termijnplan neer te zetten. Aan de hand daarvan was het duidelijker welke richting ik uiteindelijk wil gaan.

Een sessie met coach Rita leert je afstand te nemen van alle operationele zaken met als doel om dieper na te denken over je toekomstvisie aan de hand van helikopterview. Er wordt veel aandacht besteed aan de zoektocht naar wat je echt wil bereiken en deze wordt in kaart gebracht op korte en lange termijn. Op deze manier kan je je beslissingen sneller nemen en deze garanderen je succes en mooie resultaten in je cariere.

Rita is de coach die zoekt naar de passie in je interesses en competenties, deze wordt dan de basis van alle acties die je zou moeten ondernemen als je succesvol wil zijn. Ze geeft je extra mentale ondersteuning om alle hindernissen te overwinnen.

Met al deze argumenten kan ik coach Rita aanbevelen bij alle ondernemers en managers. Januari 2021

Thomas Van Parijs, General manager, Holiday Inn Gent Expo


Ik heb opnieuw veel meer plezier in mijn werk en mijn leven. Ik weet waar mijn grenzen liggen en hoe ik dat kan oplossen. Tijdens een sessie nam ik de tijd om na te denken over wat nu echt belangrijk voor me is in mijn werk maar ook in mijn leven. Ik zie nu duidelijk welke richting ik uit wil en regelmatige sessie met Rita ondersteunen dit proces_KDS_nov20

Andere voorbeelden uit mijn dagelijkse praktijk

Emotioneel Leiderschap

Soms verlies je je zelfbeheersing. Je emoties lopen hoog op want je moet zware beslissingen nemen in complexe, steeds wijzigende en onvoorspelbare omstandigheden. In coaching leer je hoe je in moeilijke omstandigheden je dit doet en toch je kalmte bewaart.

Visie

Je stuit in je omgeving op onbegrip over de waarde van je visie op lange termijn. Je wil je persoonlijke visie aftoetsen met anderen en daarbij je professionele inzicht en/of creativiteit behouden. Je wil meer inzicht en steun in deze wereld. In coaching leer je hoe je succesvol en tevreden meer resultaat zal zien van je continue inzet.

Carriere en toekomst

Je voelt dat je vastzit in bepaalde richting en wil meer duidelijkheid over de mogelijkheden. Je hebt twijfels bij het nemen van belangrijke beslissingen i.v.m. je bedrijf. Door coaching bepaal je met meer zekerheid de richting waarin je uit wil.

Communicatie

Je hebt een (collega) waarmee de communicatie stroef verloopt en je frustraties lopen hoog op. Dit kan bv. je opvolger of je volgende baas zijn. In coaching verbeter je je communicatiestijl zodat de harmonie terugkeert in de business.

Timemanagement

Je hebt het lastig met timemanagement en de gevolgen op persoonlijke effectiviteit, de negatieve impact op je work/leider/life balans. In coaching leer je prioriteiten stellen en delegeren.